Vård- och omsorgsutbildningar

Utbildningar inom vård & omsorg

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även hitta utbildningar där du kan bli diplomerad rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut mm.

Utbildningarna går att filtrera på längd, pris, ort och typ av utbildning. Du kan få mer information från en utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.Visar 1-50 av 272 träffar
Öppen utbildning
Vård Ort sort Utbildare sort
Akutsjukvård - den äldre patienten Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige
Allmäntandläkare 2014 Stockholm Kompetensteamet
marker Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder - 7,5 hp Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Att arbeta som boendestödjare Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Att möta människor i livets slutskede Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Att åldras med utvecklingsstörning Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Barn som inte leker Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Bemötande vid svåra beteenden Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Beroendetillstånd, HT-14 Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Borderline Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården Stockholm IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Diabetes I för primärvården 7,5 hp Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Diagnostisk optometri Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Egenvårdsdagen 2013 Stockholm Dagens Medicin
Ensamkommande barn och unga – Professionellt bemötande och förhållningssätt Stockholm SIPU
Ergonomi- och förflyttningsteknik Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Ergonomi- och förflyttningsteknik Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Fall- och fallprevention Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Farmakologi och läkemedelshantering, HT2014-VT2015 Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Förskolan i den nya skollagen Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Gastroenterologi 7,5 hp avancerad nivå Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Hantering av uppgifter i patientjournaler Stockholm Conductive
Hematologi 2014 Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige
Hälsa och ohälsa vid hög ålder 7,5 hp Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Hälso och sjukvårdens lagar, Distans Distans Lernia
IBD - Vad är den bästa vården för magens folksjukdom? Stockholm Dagens Medicin
Inspirationsdag med Jane Lindell Ljunggren Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Intern revision för medicintekniska verksamheter Stockholm SIS, Swedish Standards Institute
Led- och muskelrelaterade funktionsproblem/OMT Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Ledarskap för läkare Stockholm Confex - Öppna utbildningar
Ledningssystem i syfte att uppnå en god kvalitet Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Lekfull matematik i förskolan - om förskolematematik i praktiken Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Läker tiden alla sår? Stockholm Svenska Institutet för sorgbearbetning
Matchningsmodellen - En presentation av lösningen Stockholm Bergströms Kunskapsföretag AB
Medicinsk Akupunktur Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Medicinsk terminologi, Distans Distans Lernia
Medvetet föräldraskap Stockholm HumaNova
Mindfulness - instruktörsutbildning Flera orter (4) Mindfulnesscenter
Motiverande samtal Stockholm Contar
Motiverande samtal - steg 1 Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Nutrition och vätskebalans Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige
Oftalmologi för sjuksköterskor HT 2014 Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Palliativ vård för icke-palliativa enheter Flera orter (2) Teknologisk Institut AB Sverige
Patientsäkerhet / Evidensbaserad medicin Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Psykiatrins juridik Stockholm Confex - Öppna utbildningar
Radiologisk Bröstdiagnostik Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Rikskonferens Kvalitet i äldreomsorgen 22-23 maj 2014 Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
  • marker = Film
Visar 1-50 av 272 träffar

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården . Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av.  Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27500 läkare är det idag 2000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Att arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan skall se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Artbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som t.ex. att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Att arbeta som läkare

I Sverige finns ca 29 000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1000 st som blir legitimerade.När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandlasjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i Hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med Hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effektier vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exemple ångest, deprission eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man skall komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver allstå inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.

Dagens Medicin Agenda
Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna