Vård- och omsorgsutbildningar

Utbildningar inom vård & omsorg

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även hitta utbildningar där du kan bli diplomerad rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut mm.

Utbildningarna går att filtrera på längd, pris, ort och typ av utbildning. Du kan få mer information från en utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.Visar 1-50 av 246 träffar
Öppen utbildning
Vård Längd sort Pris sort Ort sort Snittbetyg sort Utbildare sort
Allmäntandläkare 2014 2+1 dag 6 480 SEK Stockholm Kompetensteamet
marker Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder - 7,5 hp 15 500 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri 2 terminer 11 800 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Att åldras med utvecklingsstörning 7 timmar 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 1 1 dag 3 750 SEK Stockholm PwC Academy
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, steg 2 1 dag 3 750 SEK Stockholm PwC Academy
Barn som inte leker 3 timmar 850 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 hp 2015 2 år Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Bemötande vid svåra beteenden 7 timmar 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Borderline 7 timmar 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Certified Practitioner Recovery Coach 5 dagar+certifieringsuppgifter 19 900 SEK Thailand Skandinaviska Ledarhögskolan
Chef för personliga assistenter 2 dagar 5 980 SEK Stockholm Kompetensteamet
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården 12 dagar 96 000 SEK Stockholm IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Diabetes I för primärvården 7,5 hp 9 300 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Diagnostisk optometri 1 termin 72 000 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Egenvårdsdagen 2013 Stockholm Dagens Medicin
Ensamkommande barn och unga – Professionellt bemötande och förhållningssätt 2 dagar 8 900 SEK Stockholm SIPU
Ergonomi- och förflyttningsteknik 1 dag 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Goda boendelösningar för ensamkommande barn och unga 2 dagar 8 900 SEK Stockholm SIPU
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp 4 500 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Hälsa och ohälsa vid hög ålder 7,5 hp 2 terminer Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Hälso och sjukvårdens lagar, Distans 4 veckor Distans Lernia
IBD - Vad är den bästa vården för magens folksjukdom? 1 dag 895 SEK Stockholm Dagens Medicin
Inspirationsdag med Jane Lindell Ljunggren 7 timmar 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Intern revision för medicintekniska verksamheter 1 dag 5 500 SEK Stockholm SIS, Swedish Standards Institute
Jämställdhet och funktionsnedsättning – inspiration och metoder från Europa 2 dagar 3 700 SEK Stockholm Arbetsmiljöforum
Led- och muskelrelaterade funktionsproblem/OMT 52 000 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Ledningssystem i syfte att uppnå en god kvalitet 7 timmar 2 895 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Lekfull matematik i förskolan - om förskolematematik i praktiken 3 timmar 850 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Lex Sarah 1 395 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Läker tiden alla sår? 1,5 timme 156 SEK Flera orter (3)           (1) Svenska Institutet för sorgbearbetning
Matchningsmodellen - En presentation av lösningen 3 timmar 1 350 SEK Stockholm Bergströms Kunskapsföretag AB
Medicinsk Akupunktur 20 000 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Medicinsk terminologi, Distans 5 veckor Distans Lernia
marker Medvetet föräldraskap 6 dagar 3 196 SEK Stockholm           (1) HumaNova
Mindfulness - instruktörsutbildning 6 dagar 15 500 SEK Flera orter (4) Mindfulnesscenter
Motiverande samtal 12 till 24 lektionstimmar 4 000 SEK Stockholm Contar
Motiverande samtal 4 dagar 7 200 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Nationell konferens för socialtjänsten 2 dagar 4 980 SEK Stockholm Kompetensteamet
Nutrition och vätskebalans 1 dag 3 980 SEK Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige
Oftalmologi för sjuksköterskor HT 2015 60 hp 95 000 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar 2 terminer 14 000 SEK Stockholm Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Palliativ vård för icke-palliativa enheter 2 dagar 5 580 SEK Flera orter (2) Teknologisk Institut AB Sverige
Psykiatriska diagnoser 2 895 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
Psykosomatisk HälsoKunskap 3 dagar 4 500 SEK Stockholm MindMentor - Utveckling av individer och organisationer
Rehabilitering- de svåra fallen i praktiken Heldag 7 500 SEK Flera orter (3) BG Institute
Samarbete mellan elevhälsa och speciallärare/specialpedagoger 1 dag 2 900 SEK Stockholm Kompetensteamet
Samtalsmetodik för biståndshandläggare 2 595 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
SBAR för sjuksköterskor 1 450 SEK Stockholm Kompetensutvecklingsinstitutet
  • marker = Film
Visar 1-50 av 246 träffar

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården . Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av.  Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27500 läkare är det idag 2000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Att arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan skall se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Artbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som t.ex. att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Coaching Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor

Att arbeta som läkare

I Sverige finns ca 29 000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1000 st som blir legitimerade.När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandlasjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i Hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med Hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effektier vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exemple ångest, deprission eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man skall komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver allstå inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.
Semesterboende

Semesterboende

Hitta din drömsemester

Hyr ditt semesterboende av en kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt eget semesterhus.

Senast inkommna